UE Projects - Cetuspro
Tytuł i nr projektu: Rozwój przedsiębiorstwa CETUSPRO poprzez zwiększenie eksportu usług na rynki zagraniczne; POPW.01.02.00-18-0059/22
Źródła finansowania: Program Operacyjny Polska Wschodnia; Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
a) Cele projektu: Celem projektu jest rozwój spółki CETUSPRO, zajmującej się oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, poprzez zwiększenie eksportu jej usług na nowe rynki zagraniczne poprzez pozyskanie nowych rynków zbytu, tj. USA, UK oraz Szwecji na których istnieje potencjał rozwojowy i zapotrzebowanie na produkt wybrany do internacjonalizacji. Miarą realizacji wizji firmy będzie wzrost przychodów z tytułu eksportu oraz rozpoczęcie działań eksportowych firmy na nowych rynkach zagranicznych.
b) Planowane efekty: Poprzez realizację działań eksportowych firma stanie się bardziej konkurencyjna i stabilna finansowo, o dobrej reputacji w środowisku branżowym oraz wśród partnerów handlowych. W długim okresie oczekiwać można, że proces internacjonalizacji może niemal 2-krotnie zwiększyć efektywność działań sprzedażowych w całej organizacji, pozostając w dodatniej korelacji w każdym roku analizy z poziomem rentowności sprzedaży
c) Wartość projektu: 814 632.00 PLN
d) Wkład Funduszy Europejskich: 544 680.00 PLN